Konferencja przeniesiona na online w dniach 27-28 listopada 2020 r.
Wkrótce będzie dostępny program.
Obchody 100-lecia Kliniki Neurologii WUM przeniesione na rok 2021.


Szczegóły wkrótce


 

Patronat:

Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

dr n. med. Marta Lipowska

dr n. med. Anna Łusakowska

Program Konferencji

Dzień I, piątek, 25 maja 2018 r.

11:15-11:30

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

11:30-13:20

Sesja I. Od objawu do rozpoznania

11:30-11:50

Wzorce objawów w neuromiologii

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

11:50-12:10

Pacjent z odsiebnym niedowładem

dr n. med. Beata Szyluk (Warszawa)

12:10-12:30

Pacjent z ksobnym niedowładem

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)

12:30-12:50

Pacjent z asymetrycznym niedowładem

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

12:50-13:10

Pacjent ze zmiennym niedowładem

dr n. med. Piotr Szczudlik (Warszawa)

13:10-13:20

Dyskusja

13:20-14:00

Przerwa - lunch

14:00-15:50

Sesja II. Wiele przyczyn bólu mięśni

14:00-14:20

Polekowe bóle mięśni

prof. dr hab. n. med. Monika Białecka (Szczecin)

14:20-14:40

Szczepienia pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi

dr n. med. Hanna Czajka (Kraków)

14:40-15:00

Bóle mięśni w miopatiach 

dr n. med. Biruta Kierdaszuk (Warszawa)

15:00-15:20

Fibromialgia czy polimialgia

dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (Warszawa)

15:20-15:40

Jak rozpoznać ból psychogenny

dr n. med. Anna Mosiołek (Warszawa)

15:40-15:50

Dyskusja

15:50-16:10

Przerwa

16:10-17:40

Sesja III. Polineuropatie zapalne

16:10-16:30

 

Neurografia - jaka to neuropatia

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)/dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

16:30-16:50

When and how to treat CIDP

prof. Eduardo Nobile-Orazio (Włochy)

16:50-17:10

Subcutaneous Immunoglobulins as a new Treatment Option for CIDP and MMN Patients

prof. DMSc Johannes Jakobsen (Dania)

17:10-17:30

Casus pro diagnosi

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

17:30-17:40

Dyskusja

 

Dzień II, sobota, 26 maja 2018 r.

09:00-10:50

Sesja IV. Szczególne wyzwania w diagnostyce i opiece nad pacjentami z chorobami nerwowo-mięśniowymi

09:00-09:20

How to diagnose and treat congenital myasthenic syndromes

prof. Hanns Lochmuller (Niemcy)

09:20-09:40

Jak interpretować wyniki nowoczesnych badań genetycznych

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski (Warszawa)

09:40-10:00

Zmiany zapalne w biopsji mięśnia

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska (Warszawa)

10:00-10:20

 Komunikacja z pacjentem i jego rodziną w stanach nagłych  
dr n. med., mgr ed. med.
Janusz Janczukowicz (Łódź)

10:20-10:40

Wysokie CK

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

10:40-10:50

Dyskusja

10:50-11:10

Przerwa

11:10-12:40

Sesja V A. Standardy opieki i nowości w chorobach nerwowo-mięśniowych

11:10-11:30

Standard opieki w SMA

dr n. med. Maria Jędrzejowska (Warszawa)

11:30-11:50

Nowatorskie terapie SMA

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)
Wykład sponsorowany Biogen

11:50-12:10

Standard opieki w dystrofiach miotonicznych

dr n. med. Anna Łusakowska (Warszawa)

12:10-12:30

Standard opieki kardiologicznej w chorobach nerwowo-mięśniowych: jak leczyć zaburzenia rytmu serca
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk (Warszawa)

12:30-12:40

Dyskusja

12:40-13:20

Przerwa - "lunch"

13:20-15:10

Sesja V B. Standardy opieki i nowości w chorobach nerwowo-mięśniowych

13:20-13:40

Miastenia 

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

13:40-14:00

Diagnostyka i leczenie neuropatii amyloidozowej

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

14:00-14:20

Zasady bezpiecznego żywienia w chorobach nerwowo-mięśniowych

dr n. med. Andrzej Opuchlik (Warszawa)

14:20-14:50

Sesja - Zagadki neuromiologii - sesja interaktywna z nagrodami

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk /dr Anna Frączek

14:50-15:00

Dyskusja

15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji


W Programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40