Konferencja przeniesiona na online w dniach 27-28 listopada 2020 r.
Wkrótce będzie dostępny program.
Obchody 100-lecia Kliniki Neurologii WUM przeniesione na rok 2021.


Szczegóły wkrótcePatronat

Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Program Konferencji
Dzień I, piątek 26 maja 2017 r.
11:30-11:45
Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
11:45-13:20
Sesja I: Postępy w diagnostyce i leczeniu genetycznie uwarunkowanych chorób mięśni
11:45-12:05 Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
prof. Enrico Bertini (Włochy)
12:05-12:25 Choroby mitochondrialne
prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska (Warszawa)
12:25-12:45 Skrining w kierunku choroby Pompego
Grant edukacyjny firmy Sanofi Genzyme

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)
12:45-13:05 NGS w diagnostyce zespołów dwuobręczowych - nasze doświadczenia (Myoseq)
dr n. med. Anna Łusakowska (Warszawa)
13:05-13:20 Dyskusja
13:20-14:00 Przerwa - lunch
14:00-15:25
Sesja II: Postępy w diagnostyce i leczeniu genetycznie uwarunkowanych chorób mięśni
14:00-14:20 Clinical Spectrum of dystrophinopathies
dr Jana Haberlova (Czechy)
14:20-14:40 Standard opieki kardiologicznej w dystrofinopatiach: kiedy zaczynać leczenie
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner (Warszawa), dr n. med. Agnieszka Tomik (Warszawa)
14:40-15:10 DMD - współczesny standard opieki i terapie nowatorskie
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)
15:10-15:25 Dyskusja
15:25-15:45 Przerwa
15:45-17:05
Sesja III: MMN i MMN-mimic syndromes
Grant edukacyjny firmy Shire
15:45-16:05 MMN registry in Netherlands-what we can learn?
prof. Leonard van den Berg (Holland)
16:05-16:25 Polski rejestr MMN
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)
16:25-16:45 Spektrum kliniczne chorób obwodowego neuronu ruchowego
dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)
16:45-17:05 Kryteria diagnostyczne SLA
dr hab.n.med. Małgorzata Gaweł (Warszawa)
17:05-17:20 Dyskusja
Dzień II, sobota 27 maja 2017 r.
08:40-10:35
Sesja IV: Neuropatie
08:40-09:00 Standardy leczenia bólów kręgosłupa
Grant edukacyjny firmy Wörwag

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz (Warszawa)
09:00-09:20 Neuropatie o ostrym początku - (zespół Guillain-Barre, porfiria, A-CIDP)
dr n. med. Monika Nojszewska (Warszawa)
09:20-09:40 Neuropatie w przebiegu boreliozy
dr hab. n. med. Krzysztof Sendrowski (Białystok)
09:40-10:00 Neuropatie w przebiegu amyloidozy
Grant edukacyjny firmy Pfizer

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)
10:00-10:20 Nodopatie
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)
10:20-10:35 Dyskusja
10:35-10:55 Przerwa
10:55-12:50
Sesja V: Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
10:55-11:15 Jak diagnozować i leczyć zespół Lamberta-Eatona
dr n. med. Beata Szyluk (Warszawa)
11:15-11:35 Leczenie przełomu miastenicznego
dr n. med. Andrzej Opuchlik (Warszawa)
11:35-11:55 Przełom… I co dalej
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)
11:55-12:15 Jakość życia w MG
dr n. med. Piotr Szczudlik (Warszawa)
12:15-12:35 Miejsce immunoglobulin w leczeniu chorób obwodowego układu nerwowego
prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska (Warszawa)
12:35-12:50 Dyskusja
12:50-13:30 Przerwa - lunch
13:30-15:25
Sesja VI: Specjalne problem w diagnostyce i terapii
Grant edukacyjny firmy Kedrion
13:30-13:50 Diagnostyka elektrofizjologiczna neuropatii cukrzycowej
dr n. med. Monika Ostrowska (Kraków)
13:50-14:10 CIDP u pacjenta z cukrzycą
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)
14:10-14:30 Mononeuropatie u pacjenta z cukrzycą
dr n. med. Justyna Pigońska (Łódź)
14:30-14:50 Jak zapobiegać powikłaniom farmakoterapii chorób nerwowo-mięśniowych
prof. dr hab. n. med. Monika Białecka (Szczecin)
14:50-15:10 Leczenie bólu w chorobach nerwowo-mięśniowych: mialgia i ból neuropatyczny
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)
15:10-15:25 Dyskusja
15:25 Zakończenie Konferencji
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40