Konferencja przeniesiona na online w dniach 27-28 listopada 2020 r.
Wkrótce będzie dostępny program.
Obchody 100-lecia Kliniki Neurologii WUM przeniesione na rok 2021.


Szczegóły wkrótcePatronat:

Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Miejsce konferencji:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Centrum Konferencyjne

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

dr n. med. Marta Lipowska

dr n. med. Anna Łusakowska

Program konferencji

Dzień I, piątek, 15 marca 2019 r.

11:15-11:30

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

11:30-13:00

Sesja I. Od objawu do rozpoznania. Czy rozpoznanie może być wypisane na twarzy pacjenta?

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

11:30-11:50

Diplopia

dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska (Warszawa)

11:50-12:10

Ptoza

dr n. med. Biruta Kierdaszuk (Warszawa)

12:10-12:30

Objawy oczne w chorobach nerwowo-mięśniowych i nie tylko

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)

12:30-12:50

Dysmorfie w chorobach nerwowo-mięśniowych

dr n. med. Maria Jędrzejowska (Warszawa)

12:50-13:00

Dyskusja

13:00-13:40

Przerwa - lunch

13:40-15:30

Sesja II. Diagnostyka chorób motoneuronu

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med.  Magdalena Kuźma-Kozakiewicz

dr n. med. Anna Łusakowska

13:40-14:00

Diagnostyka stwardnienia bocznego zanikowego

prof. dr hab. n. med.  Magdalena Kuźma-Kozakiewicz (Warszawa)

14:00-14:20

Diagnostyka rdzeniowych zaników mięśni u dzieci

dr n. med. Maria Jędrzejowska (Warszawa)

14:20-14:40

Diagnostyka rdzeniowych zaników mięśni u dorosłych 

dr n. med.  Anna Łusakowska (Warszawa)

14:40-15:00

Przewlekłe neuropatie ruchowe/ dystalne rdzeniowe zaniki mięśni

dr n. med. Monika Ostrowska (Kraków)

15:00-15:20

Wykład

15:20-15:30

Dyskusja

15:30-15:50

Przerwa

15:50-17:20

Sesja III. Choroby motoneuronu - standard i perspektywy leczenia

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

dr n. med. Maria Jędrzejowska

15:50-16:10

Stwardnienie boczne zanikowe

prof. dr hab. n. med.  Magdalena Kuźma-Kozakiewicz (Warszawa)

16:10-16:30

Rdzeniowy zanik mięśni - standard opieki

dr n. med. Maria Jędrzejowska (Warszawa)

16:30-16:50

Rdzeniowy zanik mięśni - farmakoterapia

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

16:50-17:10

Neuropatie ruchowe

dr n. med. Marta Lipowska (Warszawa)

17:10-17:20

Dyskusja

 

Dzień II, sobota, 16 marca 2019 r.

09:00-10:50

Sesja IV. Rzadkie przyczyny neuropatii możliwych do leczenia

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska

dr n. med. Marta Lipowska

09:00-09:20

Zespół Guillaina-Barrégo

prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska (Warszawa)

09:20-09:40

Zespół Guillaina-Barrégo - jego nietypowe odmiany

dr n. med. Monika Nojszewska (Warszawa)

09:40-10:00

Neuroborelioza

dr hab. n. med.  Joanna Jabłońska (Warszawa)

10:00-10:20

Porfirie

dr n. med. Robert Wasilewski

10:20-10:40

Amyloidoza

dr n. med. Marta Lipowska (Warszwa)

10:40-10:50

Dyskusja

10:50-11:10

Przerwa

11:10-13:00

Sesja V. O miastenii prawie wszystko

Przewodniczą:

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

11:10-11:30

Diagnostyka chorób złącza nerwowo-mięśniowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

11:30-11:50

Leczenie miastenii 

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

11:50-12:10

Tymektomia w leczeniu miastenii

 prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski (Warszawa)

12:10-12:30

Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona

dr Beata Szyluk (Warszawa)

12:30-12:50

Jakość życia w miastenii 

dr n. med. Piotr Szczudlik (Warszawa)

12:50-13:00

Dyskusja

13:00-13:40

Przerwa - lunch

13:40-14:40

Sesja VI. Opieka wielospecjalistyczna w chorobach nerwowo-mięśniowych

Przewodniczą:

dr n. med. Monika Nojszewska

dr n. med. Andrzej Opuchlik

13:40-14:00

Kwalifikacja do wentylacji mechanicznej w chorobach nerwowo-mięśniowych i leczenie żywieniowe

dr n. med. Andrzej Opuchlik (Warszawa)

14:00-14:20

Fizjoterapia - czy jest optymalna "dawka" ćwiczeń?

mgr Jan Sznajder (Warszawa)

14:20-14:40

Jak oceniać postęp choroby i skuteczność leczenia  

mgr Zuzanna Gierlak-Wójcicka

14:40-16:10

Sesja VII. Terapia chorób nerwowo-mięśniowych cd.

Przewodniczą:

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

dr n. med. Marta Lipowska

14:40-15:00

Przewlekłe neuropatie zapalne

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

15:00-15:20

Dystrofia mięśniowa Duchenne`a

dr hab. med. Anna Potulska-Chromik (Warszawa)

15:20-15:40

Miopatie zapalne

dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (Warszawa)

15:40-16:00

Neuromiologia w przypadkach - zagadki

dr Anna Frączek (Warszawa)

16:00-16:10

Dyskusja

16:10

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40